Koncesja za 2020 – terminy składania oświadczeń i raporty POSbistro

Zbliża się termin składania oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży alkoholu za 2020. Zobacz jak wykorzystać raport POSbistro do uzupełnienia oświadczenia i dowiedz się czy jest możliwe odroczenie opłaty za koncesję.

Opłata za koncesje – terminy

Restaurator, który posiada zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu jest zobowiązany co roku składać oświadczenie o wartości jego sprzedaży. Ma na to czas do 31 stycznia roku następującego po roku, za który składa oświadczenie.

Jednak przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczyć opłatę za rok 2020 powinni się spieszyć, ponieważ w tym roku 30 i 31 stycznia wypadają w weekend. Dlatego osobiste złożenie wniosku we właściwym urzędzie miasta lub gminy, jest możliwe tylko do 29 stycznia!

Na szczęście osobista wizyta w urzędzie to nie jedyny sposób na złożenie oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu. Sprawę można załatwić także listownie i elektronicznie.

Dla przedsiębiorców, którzy nie zdążą w podanym terminie czekają dodatkowe opłaty. Jak czytamy na portalu gov.pl: “Jeśli nie złożysz oświadczenia do 31 stycznia, twoje zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Aby zezwolenie nie wygasło, musisz w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. Musisz jednak zapłacić dodatkową opłatę – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

New call-to-action

Czy odroczenie opłat jest możliwe?

W poniedziałek 25 stycznia prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19. Zmianie uległ m.in. artykuł  31 zzca, mówiący o możliwości wprowadzenia zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży bądź przedłużenia terminu na jej wniesienie.

Wcześniej taka możliwość dotyczyła tylko opłat za rok 2020, a po nowelizacji rady gmin mogą znieść lub odroczyć opłaty również za rok 2021.

Należy pamiętać, że ustawa sama w sobie nie zwalnia, ani nie odracza terminu wniesienia opłaty, nadaje tylko takie uprawnienia radom gminy i to od nich zależy, czy skorzystają z umocowania i w drodze uchwały zadecydują o zwolnieniu z podatku lub przedłużeniu terminu jego uregulowania.

Bez względu na decyzję rad gmin, przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych muszą wykonać tę czynność do 31 stycznia 2021 roku. Jak można przeczytać na stronie prawnikdlakonsumenta.pl: “Dlatego bezpieczniej jest uiścić opłatę I raty do 31 stycznia. W przypadku zwolnienia zostanie ona zwrócona lub zaliczona na poczet kolejnych.”

Rozlicz koncesję z raportami POSbistro

Poniżej prezentujemy jak w systemie POSbistro szybko wygenerować raport do koncesji sprzedaży napojów alkoholowych, potrzebny do uzupełnienia oświadczenia.

1. Wybranie grupy towarowej dla przedmiotów z menu

W celu umożliwia tworzenia raportu do koncesji na alkohol należy każdemu przedmiotowi z menu, który ma w składzie alkohol przypisać odpowiednią grupę towarową. Niezbędne jest ich przypisanie przed rozpoczęciem sprzedaży.

Aby przypisać grupę towarową należy w Panelu Administracyjnym wybrać kolejno: Lokalizacja → Menu → Kategoria → edycja Przedmiotu menu (pomarańczowy ołówek) → Grupa towarowa i przypisać odpowiednią grupę dla danego alkoholu. Domyślnie dostępne są do wyboru: Alkohole do 4.5% alkoholu oraz piwa (A), Alkohole powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) (B) oraz Alkohole powyżej 18% (C). Nazwy grup towarowych można dowolnie edytować.

2. Generowanie raportu z przypisanymi grupami towarowymi

Jeżeli wszystkie przedmioty z menu zawierające alkohol od początku miały przypisaną grupę towarową przed rozpoczęciem ich sprzedaży (zgodnie z punktem 2 poradnika), w celu wygenerowania raportu do koncesji na alkohol należy wybrać kolejno w Panelu Administracyjnym: Lokalizacja → Raporty → Sprzedaż → Najlepiej sprzedające się grupy towarowe → należy wybrać odpowiedni przedział czasu → kliknąć +Generuj raport. Istnieje możliwość wydrukowania lub pobrania raportu do jednego z popularnych plików: CSV, PDF i XLSX.

UWAGA: Należy pamiętać, że przypisanie grupy towarowej do przedmiotu z menu nie działa wstecz. Sprzedaż będzie wliczana do odpowiedniej grupy dopiero od momentu przypisania jej do przedmiotu. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z księgowością.

3. Generowanie raportu w przypadku braku grup towarowych

Jeżeli od początku sprzedaży grupy towarowe nie zostały przypisane do przedmiotów z menu zawierających alkohol, raport do koncesji generujemy następująco: Panel Administracyjny → Lokalizacja → Raporty → Raport sprzedaży → wybierać przedział czasowy zaznaczyć Zakres danych, jeżeli nie widać przycisku należy kliknąć w napis Więcej po prawej stronie ekranu.

Z rozwijanej listy wybrać kategorię z menu (dwukrotnie klikając) → zaznaczamy odpowiednie kategorie lub pozycje menu dla jednej z grup alkoholi → +Generuj raport i wybrać odpowiedni format pliku.

Niezbędne jest wygenerowanie trzech oddzielnych raportów dla każdej z grup: Alkohole do 4.5% alkoholu oraz piwa (A), Alkohole powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) (B) oraz Alkohole powyżej 18% (C). Pobrane pliki można dowolnie edytować w wybranym programie zewnętrznym, a następnie przesłać do odpowiedniego urzędu.

UWAGA: Należy pamiętać, że przypisanie grupy towarowej do przedmiotu z menu nie działa wstecz. Sprzedaż będzie wliczana do odpowiedniej grupy dopiero od momentu przypisania jej do przedmiotu. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z księgowością.

New call-to-action

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *