JPK w POSbistro! Czyli jak szybko wygenerować plik do Urzędu Skarbowego

Jak powszechnie wiadomo, od stycznia 2018 roku polskie mikroprzedsiębiorstwa są zobligowane do dostarczania danych podatkowych do Urzędu Skarbowego w formie

Read more