Przedsiębiorco! Skorzystaj z ulgi 700 złotych na urządzenia fiskalne!

Mija już ponad rok odkąd weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to, oprócz zwolnień, nakazuje również właścicielom niektórych segmentów działalności obowiązkowe rejestrowanie usług poprzez urządzenia fiskalne. Ustawa uderzyła zwłaszcza w małych przedsiębiorców, zmuszając ich do sporych wydatków. Jednak jak się okazuje, wciąż wielu z nich nie wie, że mogą otrzymać nawet do 90% zwrotu z tej inwestycji.

Pod pojęciem urządzenia fiskalne możemy rozumieć zarówno kasy jak i drukarki fiskalne. Jak mylnie sądzi wielu przedsiębiorców, państwo nie pozostawiło ich samym sobie z tym finansowym wyzwaniem. Otóż za zakup takiego urządzenia, mogą oni starać się o ulgę z Urzędu Skarbowego w wysokości 90% od ceny zakupu. Warto zaznaczyć, że kwota ta nie może przekraczać 700zł. Jeśli planujemy zakup więcej niż jednego urządzenia, ulgę otrzymamy na każde z nich osobno, przy zachowaniu reguły, że kwota refundacji na jedno urządzenie nie będzie wyższa niż 700zł. Prawo do wspomnianej ulgi, przysługuje przedsiębiorcom na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, który brzmi następująco:

„Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.”

Co zrobić aby uzyskać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego?

1.    Zawiadamiamy Urząd Skarbowy o zamiarze wprowadzenia urządzenia fiskalnego – pamiętajmy, że musimy to zrobić zanim zarejestrujemy urządzenie (wpiszemy do niego nasz NIP) . Możemy osobiście stawić się w Urzędzie lub wysłać informację listownie. Ważne jest jednak, aby zrobić to minimum 1 dzień przed fiskalizacją, w przypadku listu liczy się data nadania.
2.    Przedstawiamy dowód zakupu – urządzenie nie może być zakupione na raty, bądź wzięte w leasing, a jego wartość powinna być w pełni spłacona do dnia fiskalizacji. Oprócz faktury VAT przedstawiamy wszelkie inne dowody płatności, ponieważ Urząd nie przychyli się do przyznania zwrotu (odliczenia) jeśli nie będzie pewien co do kwestii rozliczenia za urządzenie.
3.    Terminowo rozpoczynamy rejestrację za pomocą urządzenia fiskalnego.
4.    W ciągu siedmiu dni od fiskalizacji kasy zgłaszamy do Urzędu Skarbowego ewidencję przy użyciu urządzenia fiskalnego.

Ebook_POSbistro_Praktyczny_Poradnik

Jak dokonać rozliczenia?

Płatnicy podatku VAT mogą dokonać odliczenie w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym zaczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po nim. Musimy jednak pamiętać, że zgodnie z ustawą o VAT kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Gdy w danym okresie rozliczeniowym VAT naliczony jest równy lub wyższy VAT należnemu, podatnik otrzyma zwrot wydatków poniesionych na zakup kasy fiskalnej. W przypadku osób zwolnionych z podatku VAT, zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25 dnia od jego złożenia.

Zwrot ulgi przyznanej na zakup urządzenia fiskalnego.

Może się tak zdarzyć, że Urząd Skarbowy zażąda od nas zwrotu ulgi przyznanej na zakup urządzenia fiskalnego. Podajemy przykłady okoliczności, w których taka sytuacja może się ziścić.
1.    Zatajenie informacji przed Urzędem Skarbowym, a w szczególności brak zgłoszenia zamiaru wprowadzenia urządzeń fiskalnych, oraz ich ilości. Nie możemy też zapomnieć o podaniu daty rozpoczęcia fiskalizacji – mamy na to 7 dni!
2.    Brak aktualnego przeglądu technicznego.
3.    Likwidacja działalności gospodarczej, na którą zarejestrowane było urządzenie fiskalne, w terminie do 3 lat od fiskalizacji.
4.    Czynniki niezależne od przedsiębiorcy tj. kradzież, uszkodzenia mechaniczne, nienaprawialne awarie.

Czytaj również: Podatki w kuchni, czyli obowiązujące stawki VAT w gastronomii

Źródła:  http://www.segal.pl/, http://www.gofin.pl/, http://ksiegowosc.infor.pl/

POSbistro system dla gastronomii na tablety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *