BDO – 11 września upływa termin jednego ze sprawozdań rocznych

Tarcza 3.0 wprowadziła wydłużenie terminów na wysłanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. Jeden z nich przypada na 11 września, czyli na jutro!

Sprawozdania roczne w wersji elektronicznej

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 3.0) weszła w życie 16 maja 2020 roku. Wraz z nią zaczęły obowiązywać nowe terminy składania sprawozdań w wersji elektronicznej, dotyczące gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r. Podano je na oficjalnej stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami:

 • Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,
 • Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.
 • Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o  wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, które należy złożyć do 11 września, obejmuje podmioty wyszczególnione na stronie BDO – lista podmiotów zobowiązanych do złożenia  w/w sprawozdania dostępna TUTAJ.


Na stronie BDO podano również wykaz podmiotów, z uwzględnieniem artykułów ustawy o odpadach:

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do:

 • 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach.

Sprawozdania roczne mogą być składane wyłącznie drogą elektroniczną.

Na wydłużenie terminów wpłynęło zamieszanie i chaos informacyjny, jaki powstał wokół tematu rejestracji w BDO, a także fakt, że urzędy marszałkowskie nie nadążały z rozpatrywaniem wniosków składanych do rejestru. Nie bez znaczenia okazała się pandemia.

New call-to-action

Ewidencja odpadów – do końca roku możliwa w wersji papierowej

Firmy, które mimo złożenia wniosku nadal nie uzyskały wpisu do rejestru BDO, nie muszą się martwić. Jak podaje portal bezprawnik.pl:

Jeśli firma zobowiązana do wpisania się do rejestru i prowadzenia elektronicznej ewidencji złożyła wniosek, ale nie została wpisana do rejestru, nie musi obawiać się kary. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru nie jest zagrożone karą co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Z kolei jeśli chodzi o samą ewidencję, to może ona na razie być prowadzona w dotychczasowej, papierowej formie – także do końca 2020 r. 

Do końca roku 2020 r. ewidencja odpadów może być prowadzona na papierze, ale wg nowych wzorów określonych tym razem w załącznikach do ustawy o odpadach.

Dotyczy to:

 • karty przekazania odpadów (KPO);
 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) – dodatkowy rodzaj karty od 2020 r.;
 • karty ewidencji odpadów;
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Które restauracje powinny zarejestrować się w BDO?

Nie wszystkie lokale gastronomiczne mają obowiązek rejestrować się w BDO. Jest to uzależnione od typu odpadów, jaki produkują lub wprowadzają na rynek. Na blogu gastroday.blog, w bardzo przejrzysty sposób wytłumaczono, kiedy lokal gastronomiczny musi zarejestrować się w BDO. Pod uwagę należy wziąć 4 aspekty:

 1. BYCIE WYTWÓRCĄ ODPADÓW CZYLI WYTWARZANIE ODPADÓW W RAMACH SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
 2. WPROWADZANIE PRODUKTÓW W OPAKOWANIACH
 3. UDOSTĘPNIANIE TOREB Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 4. WPROWADZANIE OPAKOWAŃ NA RYNEK

Przy 1 punkcie należy spisać wszystkie typy odpadów, jakie produkuje lokal. Jeśli znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. lub są to odpady komunalne lub o składzie i charakterze podobnym do odpadów komunalnych, rejestracja nie jest potrzebna. Przykładowo zużyty olej, nie kwalifikuje się do żadnej z tych grup.

Rejestracja jest wymagana, jeśli wprowadzasz produkty w opakowaniach na rynek. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy twoje dania są zabierane na wynos lub oferowane w dowozie – dodajesz do nich opakowanie, np. kartonowe, plastikowe, foliowe czy szklane. 

Podobnie, gdy udostępniasz torby z tworzyw sztucznych, np. dodając je do dań na wynos. Torby te są objęte opłatą recyklingową i jest to samodzielna podstawa do wpisu do rejestru BDO.

Zgodnie z punktem czwartym, musisz się zarejestrować, jeśli jesteś jesteś producentem opakowań lub ich importerem (np. kupujesz opakowania za granicą). Oznacza to, że wprowadzasz opakowania na rynek i masz obowiązek rejestracji.

Pobierz e-book o BDO

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 168 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *