Darmowy wniosek o prolongatę na wymianę kasy online dla restauratorów

Świetna wiadomość dla restauratorów, którzy są objęci obowiązkiem wymiany kas fiskalnych, a jeszcze tego nie zrobili. Do końca roku branża gastronomiczna i hotelarska może wnioskować o prolongatę terminu zakupu kas online.

Jak podaje rzecznik MSP na swojej stronie: “Podczas rozmów Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z Ministrem Finansów ustalono, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy jeszcze nie wykonali obowiązku zakupu kas fiskalnych online, mogą do końca roku składać we właściwych Urzędach Skarbowych wnioski o przedłużenie terminu na zakup tych kas. Obecny ustawowy termin na zakup kasy upływa 1 stycznia 2021 roku.” Wnioski można również składać elektronicznie  przez platformę ePuap.

Do końca grudnia 2020 roku przedsiębiorcy mogą składać indywidualne wnioski o odroczenie terminu na zakup kasy online. Minister Finansów zadeklarował rozpatrzenie każdego indywidualnego wniosku ze zrozumieniem argumentacji, że brak środków na zakup w obecnej sytuacji branży jest uzasadnionym powodem do złożenia wniosku.

wzór wniosku o prolongatę na wymianę kasy onlineZgodnie z oświadczeniem na stronie rzecznika MSP: “Wniosek w tej sprawie przedsiębiorcy powinni skierować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w nim horyzont czasowy, w ciągu którego deklarują gotowość zakupu kasy. Odroczenie terminu sprowadza się tym samym do wydłużenia o określony czas możliwości zakupu kasy i może odnosić się tylko do takiego terminu, który jeszcze nie upłynął.(…) Decyzja organu podatkowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i uzależniona jest od analizy indywidualnej sytuacji konkretnego przedsiębiorcy.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *