Długo wyczekiwane kasy fiskalne online stały się faktem! | Adw. Kosecka

[*Artykuł został przygotowany przy współpracy z Adwokat Martą Kosecką, autorką bloga przepisnagastronomie.pl]

Idzie nowe. Choć wcześniej długo zapowiadane, wielokrotnie przekładane, wraz z uchwaleniem ustawy z dnia 15 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, kasy fiskalne online wreszcie stały się faktem. Zamiana kas fiskalnych, co prawda przesunie się w czasie o cały rok, ale ostatecznie zapowiadane zmiany są już przegłosowane przez Sejm i podpisane przez Prezydenta. A tak naprawdę to przepisy wprowadzające obowiązek używania kas fiskalnych online weszły w życie już 1 maja, choć ich stosowanie zostało odpowiednio przesunięte w odniesieniu do poszczególnych grup przedsiębiorców.

I tak, jeżeli świadczysz usługi związane z wyżywieniem w stacjonarnej placówce gastronomicznej, w tym także sezonowo, albo usługi hotelowe masz obowiązek posiadania kasy fiskalnej online dopiero od 1 lipca 2020 roku.

Co więcej jednak, w nowych przepisach znajduje się furtka, która może pozwolić rządzącym na dalsze przesuwanie wejścia w życie obowiązku wymiany kas fiskalnych dla poszczególnych grup podatników.

W celu wprowadzenia w życie nowych przepisów Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie prowadził bowiem tzw. Centralne Repozytorium Kas (CRK). Najprościej mówiąc będzie to system teleinformatyczny, który będzie się łączył z naszymi kasami online, a w zasadzie to nasze kasy online będą się łączyły z nim. To w nim będą gromadziły się przesłane przez nas dane, to tam będzie się odbywała analiza i kontrola przesłanych danych, to wreszcie ten system będzie mógł przesyłać naszym kasom rejestrującym polecenia dotyczące ich pracy. Dane przesyłane i odbierane będą praktycznie w czasie rzeczywistym, Tak, tak, takie są plany.

New Call-to-action
Przyszłość, w której system ten zacznie działać i będzie sprawnie funkcjonował jest jednak znacznie odleglejsza, z czego nasz ustawodawca chyba zdaje sobie sprawę, bo jak już pisałam, w ustawie wprost przewidziano, że z uwagi na niewystarczające możliwości techniczno-organizacyjne przesyłania danych pomiędzy kasami rejestrującymi a CRK, terminy obowiązkowe dla wymiany kas rejestrujących na kasy online mogą ulec przedłużeniu.

Co więcej, termin wymiany kasy dla poszczególnych branż może również przedłużyć sam Minister Finansów w drodze rozporządzenia, uwzględniając specyfikę danej działalności oraz – jak to napisano w ustawie – możliwości prowadzenia kontroli celno-skarbowej.

To, że kasy fiskalne online zostają wprowadzone jest zatem przesądzone, co do samego terminu, w którym jako restaurator czy hotelarz będziesz miał obowiązek ich posiadania, na dzień dzisiejszy aktualna pozostaje data 1 lipca 2020 roku, jednocześnie pamiętaj jednak o tym, że z dużą dozą prawdopodobieństwa termin ten może nie być terminem ostatecznym, dlatego warto śledzić zmiany prawa w tym zakresie.

Gastronomiczne placówki stacjonarne, również sezonowe

Pisałam Ci wyżej, że jako restaurator masz obowiązek używania kas fiskalnych online począwszy od 1 lipca 2020 roku. Czy dotyczy to jednak wszystkich restauratorów? Sprawdźmy. Po pierwsze nie ma w tym wypadku jakichkolwiek wyłączeń dla restauratorów prowadzących działalność sezonową. To ważne, gdyż termin 1 lipca przypada właśnie na okres, w którym działalność prowadzą liczne sezonowe, chociażby nadmorskie placówki gastronomiczne. Jeżeli zatem w przyszłym roku, tak jak i w tym planujesz otworzyć sezonową tawernę we Władysławowie lub bar letni w Świnoujściu, powinieneś obowiązkowo zadbać, aby począwszy od 1 lipca 2020 roku dysponować kasą fiskalną online.

Jedyny w zasadzie wyjątek od tego obowiązku dotyczy placówek niestacjonarnych, a więc ruchomych punktów sprzedaży. Tak więc jeżeli prowadzisz popularnego obecnie food trucka nie obowiązuje Cię nakaz stosowania kasy fiskalnej online począwszy od dnia 1 lipca 2020 roku.

A kiedy wszystkie branże bez wyjątku objęte będą obowiązkiem wymiany posiadanej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online? Nie ma takiego jednego terminu. Kasy starego typu faktycznie będą mogły być używane do ich wyeksploatowania, jednak po dniu 31 sierpnia 2019 roku nie kupisz już kasy rejestrującej z papierowym zapisem kopii, a po dniu 31 grudnia 2022 roku nie uda Ci się już również kupić kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii. Ustawodawca uznał więc, że oprócz branż, działalność których narażona jest szczególnie na działanie w szarej strefie, wystarczające będzie stopniowe wymienianie kasy fiskalnych, w miarę ich zużycia. A co do tej szarej strefy – to właśnie walka z nią jest faktyczną przyczyną wprowadzania kas fiskalnych online do użycia, zaś sama branża gastronomiczna nie pierwszy raz zaliczona została do branż, które w większym stopniu aniżeli inne branże narażone są na działanie w szarej strefie.

Czy jednak ten pomysł w jakikolwiek sposób faktycznie oddziaływał będzie na zmniejszanie szarej strefy czy też będzie się wiązał jedynie z obowiązkiem wymiany kasy fiskalnej, który nie oszukujmy się będzie się wiązał dla Ciebie jako restauratora z kosztami? Czy kasy fiskalne online rozwiążą problem wydawania paragonów kelnerskich zamiast fiskalnych? Osobiście wydaje mi się, że nie, ale być może się szczerze zdziwię, nigdy nie wiadomo.

Ulga na zakup

A skoro mowa o kosztach, które będziesz musiał ponieść to musisz wiedzieć, że podobnie jak w poprzednio obowiązujących przepisach, jako przedsiębiorca zobowiązany do korzystania z kasy rejestrującej jesteś uprawniony do skorzystania z ulgi na jej zakup. Teoretycznie ulga może wynieść aż 90% ceny zakupu kasy fiskalnej, jednak nie więcej niż 700 złotych. Znając ceny zakupu urządzeń fiskalnych wiesz dobrze, że to niewiele, ale z drugiej strony dobre i to.

Co ważne, z ulgi na zakup kasy fiskalnej, co do zasady możesz skorzystać tylko raz. Ustawodawca przewidział jednak pewien wyjątek i na szczęście dotyczy on również branży gastronomicznej. A zatem przedsiębiorcy, którzy znajdują się w grupach objętych obowiązkiem wcześniejszej wymiany kas, w tym branża gastronomiczna zobowiązana do wymiany kas do dnia 1 lipca 2020 roku, mogą ponownie skorzystać z takiej ulgi.

Co ważne, pamiętaj, że jeżeli masz obowiązek posiadania kasy fiskalnej online, masz również obowiązek, aby rezerwowa kasa fiskalna była kasą fiskalną online. Nie działa to zatem niestety w ten sposób, że kupisz tylko jedną kasę, a jako rezerwowa służyła Ci będzie kasa dotychczasowa, ale czeka Cię niestety podwójny wydatek.

Pamiętaj o serwisie i przeglądzie technicznym

Albo lepiej – wybierz serwis kas, który będzie Ci przypominał o konieczności dokonania przeglądu technicznego kasy fiskalnej. Jeżeli zaniedbasz tego obowiązku mogą Cię bowiem spotkać przykre konsekwencje. Po pierwsze, możesz zostać zobowiązany do zwrotu udzielonej Ci ulgi na zakup kasy fiskalnej, o której pisałam Ci powyżej (podobnie w przypadku, w którym zakończysz prowadzenie działalności w okresie 3 lat począwszy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży). Po drugie zaś, decyzją naczelnika urzędu skarbowego możesz zostać zobowiązany do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 300 złotych.

Każda kasa fiskalna będzie posiadała swój własny numer unikatowy, który nadawany będzie przez Ministra Finansów w trakcie jej fiskalizacji kasy, zaś sama fiskalizacja kasy odbywała się będzie przy pomocy serwisanta kas.

Czy kasy fiskalne online to rewolucyjna zmiana?

Wprowadzenie kas fiskalnych online niesie za sobą jeszcze kilka zmian, jak chociażby możliwość korzystania z kasy fiskalnej, która nie będzie Twoją własnością, ale weźmiesz ją w używanie na podstawie pisemnej umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej z podmiotem oddającym kasy w używanie.

Nowe kasy fiskalne online mają również zapewnić możliwość bezpośredniej współpracy z terminalem płatniczym, celem uniknięcia pomyłek w kwotach rejestrowanych na obu urządzeniach.

Wreszcie, jedną z najbardziej korzystnych zmian jest możliwość uzyskania za pomocą takiej kasy fiskalnej paragonu online, czyli tzw. e-paragonu. Dla Ciebie jako dla przedsiębiorcy działającego w branży gastronomicznej tak korzyść będzie miała jednak znaczenie marginalne, być może będzie dla Ciebie przydatna jeżeli organizujesz przyjęcia okolicznościowe i różnego typu imprezy zamknięte na rzecz osób fizycznych. W codziennej działalności nic się jednak nie zmieni, dokonując sprzedaży w dalszym ciągu zobowiązany jesteś do wystawienia i wydania Klientowi paragonu fiskalnego, drukowanego.

Jak widać nowe przepisy niosą za sobą kilka zmian, czy są to jednak zmiany rewolucyjne czy też stanowią jedynie pewne odświeżenie obowiązujących do tej pory regulacji?

Skłaniałabym się chyba jednak do tego drugiego poglądu. Kasy fiskalne online, które wykorzystują bezpośrednie połączenie z Centralnym Repozytorium Kas, pozwolą na automatyczne pobieranie aktualizacji czy też automatyczne przesyłanie danych do urzędów skarbowych czy innych instytucji państwowych są raczej wyjściem naprzeciw stosowanej obecnie technice. Zasada rejestrowania czynności na kasach rejestrujących pozostaje niezmienna – Ty jako restaurator masz przede wszystkim obowiązek zarejestrowania czynności oraz wydania Klientowi paragonu fiskalnego. Masz również obowiązek do 30 czerwca 2020 roku zaopatrzyć się w nową kasę fiskalną. Jeżeli chodzi zaś o główny cel wprowadzenia tych przepisów, a więc walkę z szarą strefą, pożyjemy, zobaczymy. Być może faktycznie coś to da, a restauratorzy jako podmioty szczególnie podejrzewane o działalność w tej szarej strefie będą mogli wreszcie odetchnąć, nie będąc na każdym kroku podejrzewanymi o niecne plany i działania. Oby!

adwokatkosecka przepisnagastronomie.pl

Adwokat Marta Kosecka

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni. Na co dzień doradzam przedsiębiorcom w zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Adwokat Marta Kosecka has 6 posts and counting. See all posts by Adwokat Marta Kosecka

One thought on “Długo wyczekiwane kasy fiskalne online stały się faktem! | Adw. Kosecka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *