11 kroków do pozyskania dotacji na otwarcie lokalu gastronomicznego

Marzy Ci się małe bistro lub większa restauracja? Nie masz wystarczających środków i szukasz możliwości finansowego wsparcia swojego pomysłu? Rozwiązaniem mogą być pieniądze z urzędu pracy. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda procedura uzyskania dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej.

Jak uzyskać dotację na otwarcie gastronomii?

Wydaje Ci się, że nie masz co liczyć na pomoc z pośredniaka, a droga do zdobycia kapitału jest trudna, wyboista i czeka na Ciebie wiele przeszkód? Nic bardziej mylnego. To naprawdę nie jest skomplikowane, a może znacząco pomóc Ci w realizacji planów biznesowych.

1) Rejestracja

Jeśli chcesz otrzymać środki na firmę, zarejestruj się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Istotne jest również to, abyś uzyskał II profil pomocy, który umożliwia Ci staranie się o przedmiotową pomoc.

2) Lokal i wkład własny

W momencie składania wniosku musisz dysponować lokalem, w którym działalność będzie prowadzona. Dla urzędu pracy kluczowym jest dołączenie dokumentu potwierdzającego jego posiadanie (np. umowa najmu, akt notarialny).

Nie zapomnij też o wkładzie własnym finansowym i rzeczowym. Część urzędów go nie wymaga, jednak warto go wykazać, bo Twój biznesplan będzie lepiej oceniony.

3) Załączniki

Przygotowując dokumentację projektową pamiętaj o załącznikach. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia aplikacji, dlatego jest to bardzo ważne. W regulaminie znajdziesz zestaw obowiązkowych i dodatkowych załączników, które zwiększą Twoje szanse na dotację.

Najczęściej wymagane załączniki:

  • CV,
  • kserokopie dyplomów ukończenia szkoły, kursów i szkoleń,
  • świadectwa pracy,
  • dokument potwierdzający posiadanie lokalu i wkładu własnego,
  • prawo jazdy i ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • referencje,
  • umowy o współpracy lub listy intencyjne.

4) Zabezpieczenie dofinansowania

Jeśli chcesz uzyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz zadbać o zabezpieczenie przyznanej kwoty. Formy zabezpieczenia szczegółowo opisane są w regulaminie, a do najbardziej popularnych należą poręczyciele, akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji lub blokada konta.

5) Wniosek

Dokładnie przemyśl cały pomysł i zadbaj o najdrobniejszy szczegół. Pamiętaj o tym, że kluczowe znaczenie ma zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowanym przedsiębiorstwem.

Weź pod uwagę, że projekty przyjmowane są albo w trybie ciągłym, wówczas możesz złożyć go w dowolnym momencie, albo w wyznaczonym czasie. Jeśli dostarczysz go po terminie konkursu, nie będzie rozpatrywany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak napisać skuteczny wniosek o dofinansowanie, pobierz nasz darmowy materiał. Znajdziesz go TUTAJ.

6) Ocena dokumentacji

Twoja aplikacja podlega dwuetapowej analizie. Najpierw ma miejsce weryfikacja formalna, polegająca m.in. na sprawdzeniu podpisów, załączników, kwalifikowalności wydatków. Często jest tak, że każdy błąd formalny powoduje odrzucenie dokumentacji, choć spora część urzędów daje możliwość naniesienia poprawek.

Jeśli pomyślnie przejdziesz przez to sito, następuje kontrola merytoryczna, czyli zbadanie spójności całego projektu, zgodności doświadczenia z planowaną działalnością. Ocena trwa około 30 dni.

7) Umowa o dofinansowanie

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zawierasz umowę z pośredniakiem i wnosisz zabezpieczenie. Np. jeśli wybrałeś poręczycieli, na podpisanie dokumentów udajesz się razem ze swoimi żyrantami.

8) Przelew dotacji na konto

W określonym terminie po podpisaniu umowy, na Twoje konto wpływa dofinansowanie. Następny krok, to zarejestrowanie działalności gospodarczej. Uważaj, żeby nie zrobić tego wcześniej, bo pieniądze przepadną.

9) Wydatkowanie środków

Po założeniu firmy możesz przystąpić do wydatkowania kwoty zgodnie z zapisami umowy. Pamiętaj, że musisz zrobić to w wyznaczonym czasie.

10) Rozliczenie

Jeśli dokonasz zakupów, w urzędzie pracy jesteś zobligowany do złożenia rozliczenia. Zazwyczaj jest to prosty do uzupełnienia druk, gdzie wpisujesz poszczególne wydatki. Do rozliczenia dołączasz kserokopie dokumentów potwierdzających zrealizowane transakcje.

11) Kontrola projektu

Przygotuj się na kontrolę, której celem jest weryfikacja czy rzeczywiście zakupiłeś i posiadasz wskazane w umowie przedmioty. Kontrola jest wcześniej zapowiedziana, więc możesz się do niej przygotować.

Podsumowanie

Procedura uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie jest specjalnie skomplikowana. Kluczowe jest, żebyś był osobą bezrobotną z ustalonym profilem pomocy. Pamiętaj o wszystkich formalnościach przed i po złożeniu wniosku. To o tyle istotne, że jakikolwiek błąd może wyeliminować Cię z możliwości zdobycia pieniędzy na własną firmę.

UZUPEŁNIJ FORMULARZ NA DOLE STRONY i pobierz szablon z prostą instrukcją, która która krok po kroku poprowadzi Cię do przygotowania skutecznego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gastronomicznej!

Materiał jest w pełni darmowy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *