POZNAJ ODPOWIEDZI na najczęstsze pytania o obostrzenia dotyczące gastronomii!

Chociaż nowe obostrzenia weszły w życie już w sobotę 17 października, wielu restauratorów nie miało pewności jak je rozumieć. Komunikaty na stronach gov.pl były dość enigmatyczne i niejasne. By ułatwić zadanie restauratorom, dotarliśmy do szczegółów obostrzeń, które zostały opublikowane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r.

Szczegółowe wytyczne dla gastronomii po 17 października 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii jest źródłem szczegółowych informacji na temat wprowadzonych obostrzeń.

Na jego podstawie dowiadujemy się, że ramy czasowe dla gastronomii (6:00-21:00) nie dotyczą przygotowywania i podawania żywności na wynos lub w dowozie. 

Do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6:

  1. e) dodaje się ust. 9–14 w brzmieniu: 

Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne od godziny 6.00 do godziny 21.00, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1) w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym rozumianym jako wyznaczone miejsce do sezonowego użytkowania dla celów gastronomicznych, w których jest prowadzona ta działalność, lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466) lub w ogródku gastronomicznym stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy:

  1. a) klienci realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje,
  2. b) klienci zajmowali co drugi stolik, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika;

2) obsługa realizowała obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1.

  1. Czasowego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się do:

1) realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;

2) wydzielonych stref gastronomicznych sali sprzedaży w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni lub ogródków gastronomicznych stacji paliw w przypadku stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 8 tej ustawy.

Całość rozporządzenia dostępna pod tym LINKIEM.

Virtual Menu

Obowiązujący podział obostrzeń ze względu na strefy

Natomiast różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych (od 17 października 2020 r.) znaleźć można na rządowym portalu gov.pl. Zgodnie z nim w obu strefach obowiązuje zajmowanie co 2 stolika oraz wymóg 1 osoby na 4 m2.

Poniżej cytujemy fragment dotyczący funkcjonowania gastronomii:

“Strefa Żółta –  prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00. 

Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

Strefa Czerwona – prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.

Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.

W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, chyba że jest oddzielnie przegrodą (min. 1 m wysokości od powierzchni stolika) stolika od stolika. 1 osoba na 4 m2.”

Pobierz arkusz P&L

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 168 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *