Biznesplan dla restauracji, co musisz wiedzieć

Zastanawiasz się, jak otworzyć restaurację? Zanim zaczniesz inwestować, stwórz dobry biznesplan, który ułatwi Ci rozpoczęcie działalności. W czasach, kiedy rynek gastronomiczny przeżywa swój rozkwit, brak przemyślanych strategii może okazać się katastrofalny w skutkach.

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to zestaw dokumentów, analiz i programów zawierający projekcje celów firmy i sposobów na ich osiągnięcie przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań (obejmujący działalność bieżącą oraz okres od 3 do 5 kolejnych lat)tłumaczy Krzysztof Kandefer (materiały informacyjne PARP).

Na podstawie dokumentu „Ocena szansy na biznes. Biznes Plan, jak go zrobić?”, możemy wywnioskować, że pisząc własny biznes plan należy pamiętać o:

 • spójności celów z kierunkiem, w jakim ma rozwijać się firma,
 • określeniu możliwości związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • analizie zagrożeń,
 • ustaleniu profilu klientów,
 • identyfikacji konkurencji.
Przejdź do biblioteki

Jak otworzyć restaurację, czyli z czego powinien składać się dobry biznesplan?

Rozdział 1: Charakterystyka przedsiębiorstwa

Początek biznesplanu to swego rodzaju wizytówka. Należy zawrzeć w nim informacje, takie jak: dane adresowe firmy, misję i wizję, cele strategiczne, przedstawienie sylwetek właścicieli. Warto pochwalić się sukcesami zawodowymi, które mogą okazać się pomocne w trakcie szukania inwestorów.

Rozdział 2: Informacje na temat usługi lub produktu

W tym miejscu umieszcza się szczegółowy opis podkreślający unikalne cechy i przewagi konkurencyjne oraz informacje dotyczące cyklu życia produktu. Jak tłumaczy Jakub Głowacki z Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej, opis powinien być jasny i klarowny, ale również atrakcyjny wizualnie, gdyż może przydać się w kolejnych etapach działalności.

Rozdział 3: Charakterystyka inwestycji

W rozdziale podaje się zakres inwestycji, listę potencjalnych firm podwykonawczych oraz dostawców. Określa się również źródła finansowania – w przypadku ofert kredytowych lub leasingowych ważne jest opisanie warunków przyznania środków. Istotnym elementem jest również stworzenie harmonogramu finansowania.

Rozdział 4: Analiza rynku

Opis powinien stanowić dogłębną analizę konkurencji – warto prześledzić oferty cenowe, ocenić mocne i słabe strony firm o podobnym profilu działalności, uwzględniając jednocześnie trendy rynkowe.  Dobrą praktyką jest powoływanie się na dane z raportów branżowych, np. publikację stworzoną w ramach serwisu Horecanet.pl „Rynek gastronomiczny w Polsce 2017”.

Rozdział 5: Plan marketingowy

Dobrze zaplanowana strategia wpłynie na szybki rozwój działalności. W dokumencie określa się sposób sprzedaży, kanały dystrybucji oraz narzędzia wykorzystywane w promocji. Uwzględnia się również koszty związane z produkcją materiałów, np. wydrukiem ulotek reklamowych. Aby stworzyć dobry plan marketingowy restauracji, warto wziąć przykład z ogólnodostępnych materiałów, np. bloga UpMenu.

Sprawdź szczegóły

Rozdział 6: Plan finansowania

Ostatnim elementem, który musi znajdować się w dokumencie, jest strategia finansowa.  Pod uwagę należy wziąć prognozy kosztowo-sprzedażowe, harmonogram wydatków. W tym miejscu warto ująć planowane inwestycje, np. związane z zakupem dedykowanego oprogramowania ułatwiającego prowadzenie lokalu gastronomicznego – dobrym wyborem jest system POSbistro, który ułatwia efektywne zarządzanie firmą.

Błędy podczas tworzenia biznesplanu

Rzetelnie opracowany biznesplan zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia biznesu. Poniżej przedstawiamy elementy, których należy unikać:

 • niedokładne zbadanie rynku i brak precyzyjnego określenia przewag konkurencji,
 • rozbieżności w kwestii przedstawianych w biznesplanie i faktycznie ponoszonych kosztów,
 • brak spójności i konsekwencji w poszczególnych rozdziałach,
 • zbyt optymistyczne prognozy finansowe

Przykładowy biznes plan restauracji warto skonsultować z innymi osobami, np. przedstawicielami Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Aby uzyskać więcej informacji na temat założenia własnego lokalu gastronomicznego, zachęcamy do lektury naszego artykułu.

Źródła:

 1. Materiały informacyjne PARP,
 2. Materiały informacyjne GAP,
 3. Portal money.pl,
 4. Blog UpMenu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *