Jak wygląda kontrola sanepidu po donosie w gastronomii?

Nie wiesz, jak przygotować się do kontroli sanepidu w swoim lokalu? Martwisz się, czy sanepid lub Inspekcja Handlowa mogą skontrolować Twoją gastronomię bez zapowiedzi? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak przygotować się do kontroli!

Jak wygląda kontrola sanepidu w gastronomii? 

Kontrola sanepidu w lokalu gastronomicznym ma na celu określenie, czy przestrzega się w nim przepisów obejmujących wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności:

 • utrzymanie należytego stanu higienicznego lokalu,
 • warunków produkcji i przechowywania żywności,
 • warunków żywienia zbiorowego.

Zanim kontrola będzie przeprowadzona, musisz zostać o niej powiadomiony. Musi ona odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

W przypadku gastronomii, Sanepid ma jednak prawo dokonać kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia, jeśli dokonuje urzędowych kontroli żywności. W takiej sytuacji może pojawić się u Ciebie o każdej porze. 

Checklista SANEPID

Jakie mogą być konsekwencje kontroli sanepidu?

Inspekcja może wykazać, że w Twoim lokalu dochodzi do zaniedbań w zakresie higieny, pracowników lub dokumentacji. Jeśli w trakcie kontroli inspektor stwierdzi naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w Twoim lokalu, nakaże Ci je usunąć w określonym czasie lub ukaże Cię karą grzywny. Kiedy jednak stwierdzi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, może wycofać z obrotu określony środek spożywczy lub nawet zamknąć lokal. 

Kontrola sanepidu po donosie

Jeśli sanepid otrzymał informację, że Twój lokal nie spełnia odpowiednich warunków do przechowywania i podawania żywności, może przeprowadzić u Ciebie kontrolę bez zapowiedzi. Inspekcja po donosie nie wymaga zawiadomienia właściciela i odbywa się w ciągu dwóch dni od otrzymania zawiadomienia o nieprawidłowościach.

Prowadząc gastronomię, musisz być przygotowany na to, że kontrole sanepidu to codzienność. Dlatego warto na co dzień dbać o to, by unikać rażących nieprawidłowości i dbać zarówno o bezpieczeństwo żywności, jak i prawidłową dokumentację.

Kontrola Inspekcji Handlowej w gastronomii 

Oprócz kontroli sanepidu, możesz spotkać się także z kontrolą Inspekcji Handlowej. W przypadku takiej wizyty, również powinieneś otrzymać zawiadomienie, a sama inspekcja powinna odbyć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

Są jednak sytuacje, w których Inspekcja nie musi zawiadamiać Cię o zamiarze kontroli. Dzieje się tak w przypadku:

 • popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • przeciwdziałaniu popełnienia przestępstwa skarbowego,
 • uzasadnionego podejrzenia o zagrożeniu zdrowia lub życia.
E-book o kontroli UOKiK

Jak wygląda kontrola Inspekcji Handlowej w gastronomii?

Kontrola musi przede wszystkim odbyć się w Twojej obecności lub w obecności osoby upoważnionej przez Ciebie. Jeśli może to usprawnić proces kontroli, może ona się odbyć także w siedzibie Inspekcji Handlowej, jeśli wyrazisz na to zgodę. Pamiętaj, że wizyta powinna rozpocząć się od okazania legitymacji służbowej przez inspektora oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

W trakcie kontroli inspektor może:

 • badać akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od ciebie lub twojego przedstawiciela sporządzenia niezbędnych kopii oraz urzędowego tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym,
 • dokonywać oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych, produktów i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,
 • legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli,
 • przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy,
 • zabezpieczać dowody, produkty, pomieszczenia i środki przewozowe,
 • pobierać nieodpłatnie próbki produktów do badań,
 • sprawdzić rzetelność obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi.

Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości, inspektor może wstrzymać świadczenie usług w Twoim lokalu lub nakazać Ci usunięcie błędów w trybie natychmiastowym.

Niniejszy tekst został opracowany na bazie rządowej strony gov.pl: Jakie kontrole w firmach odbywają się według szczególnych zasad.

New call-to-action

Magda Okaz

Na co dzień łączę doświadczenie zdobyte w pracy w gastronomii oraz w marketingu, by tworzyć kreatywne treści internetowe dla restauratorów. Poprzez komunikację w mediach społecznościowych podpowiadam, jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by zarządzanie biznesem było proste i wygodne. W wolnym czasie zagłębiam się w świat historii true crime i psychologii.

Magda Okaz has 70 posts and counting. See all posts by Magda Okaz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *