Kasy online w formie oprogramowania coraz bliżej. Pojawiło się kolejne rozporządzenie

Na tą wiadomość czekaliśmy! 22 listopada 2019 roku opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, które jasno wskazuje na to, że zmiany dotyczące fiskalizacji za pomocą certyfikowanych systemów typu POS wejdą w życie. Nie wiadomo jeszcze kiedy to nastąpi, ale biorąc pod uwagę tempo konsultacji, zmian możemy spodziewać się prędko!

Niedawno pisaliśmy Wam o tym, czym jest “Wirtualna kasa fiskalna w gastronomii i z czym mogą się wiązać zmiany dotyczące jej wprowadzenia. Z opublikowanego w ubiegły piątek przez Ministerstwo Finansów projektu wynika, że takie zmiany faktycznie nastąpią! Co to oznacza?

Nowy projekt przewiduje możliwość stosowania kas w formie oprogramowania przez podatników, u których wartość sprzedaży bez podatku nie przekroczyła w co najmniej jednym z dwóch poprzednich lat podatkowych równowartości 10 milionów euro

Oznacza, to m.in., że klienci decydujący się na system POS do obsługi sprzedaży, którzy nie osiągają wyników sprzedażowych na takim poziomie, nie będą zobowiązani do zakupu urządzeń fiskalnych, ponieważ cały proces fiskalizacji sprzedaży będzie po stronie producenta systemu – co zresztą częściowo już się dzieje. 

Gwarantem bezpieczeństwa przesyłanych danych ma być wykorzystanie w procesie specjalnego certyfikatu kasy. Czym jest taki certyfikat? Otóż wg projektu rozporządzenia jest to unikatowy certyfikat klucza publicznego przydzielony danej kasie, wystawiony przez producenta tej kasy i podpisany certyfikatem producenta, który jest zawarty w kasie (oprogramowaniu).

Projekt ma na celu m.in. zmniejszenie kosztów wywiązywania się podatników z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas (oprogramowania) oraz usprawnieniem procesów rejestracji i kontroli sprzedaży detalicznej w czasie rzeczywistym. 

W uzasadnieniu rozporządzenia można przeczytać również, że nowy projekt jest podyktowany potrzebą przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowemu prowadzeniu ewidencji sprzedaży przez podatników. Rozwiązanie również ma za zadanie zabezpieczyć zaewidencjonowane dane, a także zapewnić bezpieczeństwo przesyłania danych między kasą (oprogramowaniem) a Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

Nie ma co ukrywać, będzie to również bardzo korzystna opcja, dla osób które dopiero otwierają swój biznes. Zmiany bowiem pozwalają na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych związanych zakupem urządzeń fiskalnych, które często bywają 'blokerem cenowym’ podczas decyzji o wyborze systemu typu POS, do którego obsługi takie urządzenia są wymagane. Gdy zmiany wejdą w życie, o wiele więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na korzystanie z aplikacji sprzedażowych, co dotychczas nierzadko bywało postrzegane jako 'dobro luksusowe’.

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, ale dokładnej daty jeszcze nie znamy. Będziemy na bieżąco informować Was o kolejnych krokach podjętych przez Ministerstwo Finansów. 

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji

New Call-to-action

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *