Podatek VAT dla gastronomii w UK

Zakładając restaurację na Wyspach Brytyjskich, odprowadza się podatek VAT od usług i produktów. Dokładne regulacje prawne można znaleźć w General Food Law Regulation i lokalnych rozporządzeniach.

  1. Co to jest podatek VAT?

VAT, czyli Value Added Tax, to podatek od wartości dodanej, pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. W Wielkiej Brytanii istnieją dwie kategorie podatku VAT: naliczony i należny.

Stawki dla podatku VAT to 20 proc., 5 proc. i 0 proc. Zerową stawką VAT-u objęta jest żywność (ale przepis nie dotyczy restauracji), a także książki, gazety i transport publiczny.

  1. Kiedy muszę zapłacić podatek VAT w UK?

Podatek VAT jest naliczany do usług i produktów, które sprzedajemy lub świadczymy. Jeżeli firma ma zysk roczny powyżej określonej granicy, musi zostać zarejestrowana jako płatnik VAT-u. Obecnie kwota ta wynosi 83 000 funtów rocznie.

New Call-to-action

  1. Kiedy odprowadza się VAT w Wielkiej Brytanii?

Podatek VAT zależy od kilku różnych czynników. Firma, która sprzedaje żywność lub napoje, które są gotowe do spożycia (czyli np. restauracja), nalicza stawkę VAT według stawki podstawowej. Jednak lokale, które mają obroty poniżej ustalonego progu, są zwolnione z opłat.

Jeżeli sprzedajmy produkty spożywcze lub napoje „na zimno”, czyli takie, które klient sam musi poddać obróbce cieplnej, wtedy nie trzeba odprowadzać podatku VAT. Wyjątkiem, gdzie naliczana jest zawsze taka sama stawka, są chipsy, słodycze i woda butelkowana.

Zwolnione z podatku VAT są firmy cateringowe dostarczające żywność do szkół lub szpitali.

  1. Czy w menu ceny powinny zawierać podatek VAT?

Menu w Wielkiej Brytanii zawsze powinno zawierać ceny wraz z podatkiem VAT.

  1. Jakie przepisy prawne są dedykowane gastronomii?

Dokładne regulacje prawne dla Wielkiej Brytanii można znaleźć w:

– Regulation (EC) No. 852/2004 on the hygiene of foodstuffs

– The Food Hygiene (England) Regulations 2006 (as amended) and equivalent regulations in Scotland, Wales and Northern Ireland

– General Food Law Regulation (EC) No. 178/2002

– General Food Regulations 2004

– The Food Safety Act 1990.

Czytaj również: Podatki w kuchni, czyli obowiązujące stawki VAT w gastronomii

Autor: Anna Motyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *