Wpis do rejestru BDO a gastronomia [aktualizacja 16.01.2020]

Zostało jeszcze kilka godzin, by zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować wysokimi karami administracyjnymi. Czy wiesz kto musi wpisać się do rejestru BDO? Co z restauracjami i małymi punktami gastronomicznymi? 

Czym jest BDO?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny służący do ewidencji prowadzonej w przez przedsiębiorców gospodarki odpadami. Innymi słowy jest to rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty lub produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Obowiązki sprawozdawcze, o których mowa do 1 stycznia 2020 roku będą mogły być realizowane tylko za pośrednictwem rejestru BDO, czyli drogą elektroniczną. 

BDO ma na celu umożliwienie skuteczniejszej kontroli rynku gospodarki odpadami, a tym samym wsparcie organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze – np. nielegalnymi wysypiskami. Organy kontroli będą w stanie analizować działalność zarejestrowanych podmiotów w zakresie gospodarki odpadami i monitorować, czy realizują te czynności w sposób zadeklarowany w BDO. Jak czytamy na stronie gov.pl

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Do uzyskania wpisu w rejestrze BDO konieczne jest złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa. Wniosek składa się na formularzu osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Gastronomia – które podmioty muszą uzyskać wpis do rejestru BDO?

Dla restauratorów i właścicieli mniejszych punktów gastronomicznych najważniejszym pytaniem jest czy również ich lokale zaliczają się do podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji. W tym przypadku podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną kluczowym aspektem jest to, czy zaliczają się one do podmiotów „wprowadzających produkty w opakowaniach”. Jak czytamy na portalu szef-kuchni.com.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, „przez wprowadzającego produkty w opakowaniach rozumie się:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu

c) prowadzącego:

  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.”

Nie każdy lokal gastronomiczny spełnia te warunki, ale zarejestrować na pewno powinny się podmioty, które pakują do własnych opakowań swoje produkty, np. firmy cateringowe, jak i te, pakujące swoje wyroby do opakowań zakupionych u innego przedsiębiorcy. 

Podsumowując, jak pisze radca prawny Edyta Duchnowska “jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (jest wytwórcą odpadów), złożenia sprawozdania w zakresie opłaty produktowej czy recyklingowej to musi uzyskać wpis.”

Termin składania wniosków / [aktualizacja z 16.01.2020]

Początkowo podano informację, że wnioski należy składać do końca roku 2019. Jednak w Aktualnościach, na stronie BDO pojawiła się informacja o przesunięciu tego terminu: „W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.”

Jednak ze względu na dużą ilość wniosków, spływających w ostatnich tygodniach, urzędy marszałkowskie nie nadążały z rozpatrywaniem napływających wniosków o rejestrację. Natomiast bez rejestracji niemożliwe było  przekazywanie odpadów podmiotom gospodarującym odpadami. W związku z tym komisja senacka uzgodniła 14 stycznia uzgodniła projekt nowelizacji. Jak czytamy w artykule Gazety Prawnej:

Kluczową zmianą jest jednak wydłużenie do 30 czerwca 2020 r. możliwości prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że dokumenty te będą także musiały znaleźć się w elektronicznej bazie. Zgodnie z procedowaną nowelą mają one być wprowadzane niezwłocznie – najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

Do tej pory w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych zarejestrowało się około 188 tysięcy firm, natomiast szacunki wskazują, że w bazie znajdować powinno się nawet pół miliona podmiotów funkcjonujących na rynku.

Pobierz e-book o BDO

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 164 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *