Wpis do rejestru BDO a gastronomia [aktualizacja 16.01.2020]

Zostało jeszcze kilka godzin, by zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych (BDO). Niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować wysokimi karami administracyjnymi. Czy wiesz kto musi wpisać się do rejestru BDO? Co z restauracjami i małymi punktami gastronomicznymi? 

Czym jest BDO?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny służący do ewidencji prowadzonej w przez przedsiębiorców gospodarki odpadami. Innymi słowy jest to rejestr podmiotów, które wprowadzają na rynek produkty lub produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami. Obowiązki sprawozdawcze, o których mowa do 1 stycznia 2020 roku będą mogły być realizowane tylko za pośrednictwem rejestru BDO, czyli drogą elektroniczną. 

BDO ma na celu umożliwienie skuteczniejszej kontroli rynku gospodarki odpadami, a tym samym wsparcie organów inspekcji ochrony środowiska w walce z nieprawidłowościami występującymi w tym sektorze – np. nielegalnymi wysypiskami. Organy kontroli będą w stanie analizować działalność zarejestrowanych podmiotów w zakresie gospodarki odpadami i monitorować, czy realizują te czynności w sposób zadeklarowany w BDO. Jak czytamy na stronie gov.pl

Rejestr wpisanych podmiotów jest publicznie dostępny. Oznacza to, iż każdy kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Do uzyskania wpisu w rejestrze BDO konieczne jest złożenie wniosku do właściwego marszałka województwa. Wniosek składa się na formularzu osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.

Gastronomia – które podmioty muszą uzyskać wpis do rejestru BDO?

Dla restauratorów i właścicieli mniejszych punktów gastronomicznych najważniejszym pytaniem jest czy również ich lokale zaliczają się do podmiotów objętych obowiązkiem rejestracji. W tym przypadku podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną kluczowym aspektem jest to, czy zaliczają się one do podmiotów „wprowadzających produkty w opakowaniach”. Jak czytamy na portalu szef-kuchni.com.pl, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, „przez wprowadzającego produkty w opakowaniach rozumie się:

a) wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 oraz z 2018 r. poz. 2302), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,

b) pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu

c) prowadzącego:

  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.”

Nie każdy lokal gastronomiczny spełnia te warunki, ale zarejestrować na pewno powinny się podmioty, które pakują do własnych opakowań swoje produkty, np. firmy cateringowe, jak i te, pakujące swoje wyroby do opakowań zakupionych u innego przedsiębiorcy. 

Podsumowując, jak pisze radca prawny Edyta Duchnowska “jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (jest wytwórcą odpadów), złożenia sprawozdania w zakresie opłaty produktowej czy recyklingowej to musi uzyskać wpis.”

Termin składania wniosków / [aktualizacja z 16.01.2020]

Początkowo podano informację, że wnioski należy składać do końca roku 2019. Jednak w Aktualnościach, na stronie BDO pojawiła się informacja o przesunięciu tego terminu: „W związku z dużą ilością wniosków o wpis do Rejestru-BDO spływających do Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwo Klimatu wraz z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym zaleca aby podmioty, które są obowiązane rejestracją w BDO utworzyły roboczy wniosek rejestrowy w systemie i wysłały go w 2020 r.”

Jednak ze względu na dużą ilość wniosków, spływających w ostatnich tygodniach, urzędy marszałkowskie nie nadążały z rozpatrywaniem napływających wniosków o rejestrację. Natomiast bez rejestracji niemożliwe było  przekazywanie odpadów podmiotom gospodarującym odpadami. W związku z tym komisja senacka uzgodniła 14 stycznia uzgodniła projekt nowelizacji. Jak czytamy w artykule Gazety Prawnej:

Kluczową zmianą jest jednak wydłużenie do 30 czerwca 2020 r. możliwości prowadzenia ewidencji odpadowej w formie papierowej. Należy jednak pamiętać, że dokumenty te będą także musiały znaleźć się w elektronicznej bazie. Zgodnie z procedowaną nowelą mają one być wprowadzane niezwłocznie – najpóźniej do 31 lipca 2020 r.

Do tej pory w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych zarejestrowało się około 188 tysięcy firm, natomiast szacunki wskazują, że w bazie znajdować powinno się nawet pół miliona podmiotów funkcjonujących na rynku.

POSdlaKawiarni

Anna Siwek

Jako absolwentka edytorstwa i marketingu, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 160 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *