Jak założyć firmę cateringową?

Catering to usługa popularna od wielu lat. Ostatnio przychylnością klientów cieszy się catering dietetyczny. Jakie są wymogi prawne dla firm cateringowych i jak otworzyć samodzielny biznes?


Catering to pomysł na własny biznes, lub dodatkowa usługa przy prowadzeniu restauracji. W pierwszym przypadku musimy poświęcić mu całą uwagę, w drugim przypadku usługa może być produkowana w tej samej kuchni co potrawy dla restauracji, a dodatkowym kosztem jest dowóz i obsługa cateringowa u klienta. Co składa się na popularny catering?


Biznes plan 

Zanim otworzymy firmę cateringową, zastanówmy się komu chcemy sprzedawać nasze usługi. Czy będzie to catering dietetyczny dla ludzi młodych, czy kuchnia tylko dla wegan, obsługa imprez kulturalnych czy usługi dedykowane dla hoteli? A może obiady dla szkolnej stołówki? Przeprowadzamy analizę SWOT i dokładną analizę potrzeb rynku. W połączeniu z przewidywanymi kosztami i naszymi możliwościami mamy gotowy biznes plan. Jednak nawet najlepiej poprowadzony plan nie ruszy bez spełnienia wymogów prawnych. 

Pobierz wzory umów


Wymogi prawne dla cateringu

Firmę cateringową obowiązują wymagania dla zakładów z branży spożywczej – rozporządzenia unijne w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia: 
– rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywności,
– rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (dalej rozporządzenie nr 852) oraz
– rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (dalej rozporządzenie nr 882).

Bardzo ważne jest zgłoszenie naszej działalności do Sanepidu. Wniosek musi uwzględniać dane wnioskodawcy, NIP, rodzaj działalności, a także rodzaj żywności jaką produkujemy i zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lokal, w którym przyrządzane są posiłki również musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, także pracownicy powinni mieć aktualne badania i książeczki sanepidu. Dotyczy to każdego rodzaju działalności cateringowej, od cateringu przy restauracji, po firmie prowadzonej w prywatnej kuchni. Również samochody, którymi rozwozi się catering, muszą być dopuszczone do obrotu przez urząd. Wytyczne Sanepidu można uzyskać w najbliższej stacji. 

Pobierz e-book o BDO

Wyposażenie dla cateringu 

Tak jak w przypadku lokalu gastronomicznego, tak i w firmę cateringową musimy zainwestować niemałe kwoty w wyposażenie. Do prowadzenia cateringu potrzebne będą:
– wynajem lub zakup lokalu
– meble
– akcesoria kuchenne (sztućce, talerze, pojemniki, garnki, itp.)
– wyposażenie kuchenne (kuchenka, zamrażalka, okap, lada, szafki, lodówka, itp.)
– opakowania do przewozu potraw
– zatrudnienie pracowników do przygotowywania potraw
– zatrudnienie kurierów
– samochody dostawcze + paliwo
– zakupy spożywcze
– środki do czyszczenia
– media
– księgowość, prowadzenie działań promocyjnych, reklama, strona internetowa, profile w mediach społecznościowych.

Samo założenie firmy cateringowej nie jest skomplikowane, zwłaszcza gdy właściciel ma już doświadczenie w gastronomii. Większym wyzwaniem będzie promocja firmy i zdobycie klientów, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie istnieją już dziesiątki takich firm. Tutaj z pewnością najlepiej postawić na nowoczesne formy reklamy, takie jak np. promocja firmy online. Catering jako usługa dodatkowa może też być promowana w menu lokalu gastronomicznego, na jego stronie internetowej i w social media.

Przeczytaj również Jak otworzyć restaurację? 9 kroków do własnego biznesu

Autor: Anna Motyka 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *