Bon na cyfryzację dla gastronomii – pytania i odpowiedzi

Od 20 września rusza nabór wniosków o bon na cyfryzację, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w kwocie nawet 255 000 zł! 

Konkurs ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Preferowane w ocenie są branże szczególnie dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Więcej informacji zawarliśmy we wpisie: „Bon na cyfryzację dla gastronomii – nawet 255 000 zł dofinansowania!”

Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania, które zadali nam uczestnicy webinaru pt. “Bon na cyfryzację dla gastronomii – jak otrzymać dotację?”, podczas webinaru tematykę bonu omówiły: Emilia Ostapowicz – ekspertka ds. dofinansowań unijnych Foresight oraz Monika Mędrala-Augustyn – eksperta ds. rozwiązań cyfrowych w POSbistro

Na poniższe pytania odpowiedzi udzieliła pani Emilia Ostapowicz z firmy Foresight.

P: Gdzie należy wysłać zgłoszenia i czy są już gotowe wnioski do wypełnienia?
O: Wnioski w formie elektronicznej składa się przez https://lsi1420.parp.gov.pl/

P: Czy okres porównawczy, jeśli chodzi o spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) musi obejmować wyłącznie lata 2020 do 2019, czy można wykazać spadek w okresie 2021 do 2020? 
O: Tylko i wyłącznie rok 2020 w stosunku do obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019.

New call-to-action

P: Jak wyliczyć spadek przychodu, jeżeli działalność nie była prowadzona przez cały rok 2019? Chodzi o sytuację kiedy działalność była prowadzona, np. od marca 2019.
O: Jeśli rok obrotowy 2019 trwał dłużej lub krócej niż 365 dni należy dokonać stosownego przeliczenia obrotów dla uzyskania obrotów średniorocznych. Przykładowo, jeśli wnioskodawca rozpoczął działalność w N-tym dniu roku 2019 i zamknął rok obrotowy 31 grudnia 2019 r. z sumą obrotów X, to w rubryce “Wartość obrotów przedsiębiorstwa w roku 2019” należy podać wynik obliczeń: X*365/(366-N).

P: Pytanie dotyczące kryteriów wyboru projektów: czy jest sens składać wniosek dla nowej działalności, jeśli nie ma spadku? W kryteriach wyboru widnieje informacja: “Spadek (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do 2019 wyniósł:

  • od 30% do 40% – 0 pkt,
  • powyżej 40% – 1 pkt,
  • powyżej 50% – 2 pkt,
  • powyżej 60% – 3 pkt,
  • powyżej 70% – 4 pkt.”

O: To jest konkurs, więc nie wiemy ile firm złoży wniosek, na jaką kwotę i ile ostatecznie podmiotów otrzyma dofinansowanie. Ciężko mi więc odpowiedzieć wprost, nie wiedząc jaki to projekt i jak można go uzasadnić. W konkursach nie ma 100% pewności, że ktoś otrzyma dofinansowanie. Można bardziej lub mniej to uprawdopodobnić.

P: Czy program w formie abonamentowej/subskrypcji będzie brany pod uwagę jako zakup licencji czy też musi to być forma tzw. pudełkowa – zakup jednorazowy?
O: Może to być tzw. licencja abonamentowa. Koszty mogą być poniesione raz w formie licencji rocznej lub kilka razy w formie miesięcznej licencji. Musimy tylko dla urzędu wyjaśnić jak po okresie realizacji projektu zamierzamy zapewnić nasze wzmocnienie odporności na pandemię. Umowy utrzymaniowe itd.

P: Czy abonamenty miesięczne liczą się do minimalnej puli dofinansowania, czyli 60 tys. zł?
O: Tak, o ile stanowią licencje.

P: Czy wydatek na licencje musi mieć jakiś maksymalny okres? Czy należy np. wykupić licencje na 3-4 lata, aby „uzbierać” min. 60 tys. na dotacje?
O: Okres projektu nie może przekroczyć 12 m-cy, więc musiały by być to licencje na 3-4 lata, ale opłacone jednorazowo.

P: Czy można uzyskać środki tylko na wdrożenie systemu POSbistro w nowopowstającym lokalu?
O: Można zrealizować inwestycję dotyczącą oprogramowania w kwocie min. 60 tys zł.

P: Czy jeśli posiadam już innego POSa z mniejszą ilością funkcji, to czy dostanę dofinansowanie na POSbistro, czy raczej nie mam szans?
O: To zależy o jakie funkcje chce Pan rozszerzyć oprogramowanie i co one mają spowodować w kontekście kolejnej fali.

P: Czy mógłby to być np. zakup systemu SharePoint?
O: Zakup jakiegokolwiek oprogramowania wchodzi w skład kosztu kwalifikowanego. Z wyjątkiem pakietu biurowego, systemu księgowego i e-sklepu.

P: Jeżeli dobrze zrozumiałem, jeśli uzyskałem pomocy de minimis np. 700.000, to zostaje mi do wykorzystania 200.000 tak ?
O: Pomoc de minimis ustalana jest w EUR, w zależności więc od kursu walutowego EBC. Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać tylko 200.000 EUR na 3 lata, liczony jako rok bieżący + ostatnie lata. W systemie https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary można zweryfikować jaką pomoc się otrzymało w EUR.

P: Kiedy pieniądze zostaną wypłacone? Po rozliczeniu projektu? Rozliczenie następuje za pomocą zaliczki czy refundacji?
O: Istnieją dwie formy rozliczeń z PARP. Pierwsza z nich to zaliczka, która może wynieść 40% wartości zapisanej w umowie dotacji. Można o nią zawnioskować po podpisaniu umowy z PARP i wniesieniu obligatoryjnego zabezpieczenia w formie weksla in blanco. Druga forma to refundacja, następująca po poniesieniu kosztów danego zadania. Osobiście zalecam zaliczki 🙂

P: W zeszłym roku zleciłem stworzenie aplikacji mobilnej. Jest już prototyp, zapłaciłem dotąd ok. 200 tys. zł. Czy mogę z bonu sfinansować już poniesione wydatki? Czy mogę z bonu sfinansować dalsze prace nad aplikacją?
O: Wydatki które zostały poniesione mogą być dofinansowane, o ile będą spełnione poniższe warunki:

  • okres ich poniesienia nastąpił po dniu 1 lutego 2020 roku,
  • okres ich ponoszenia wraz ze sfinansowaniem dalszych prac nie wynosi dłużej niż 12 mies.,
  • przed rozpoczęciem ponoszenia wydatków zostało przeprowadzone szacowanie rynku, tj. posiada Pan 3 oferty, które spełniają założenia programu.

P: Czy wystarczającą argumentacją dla zakupu maszyny usprawniającej produkcję będzie mniejszy kontakt pracowników z produkowaną żywnością, a co za tym idzie, zmniejszenie ryzyka rozniesienia wirusa?
O: Trudno mi odczuć intencję pytania. Ale generalnie celem inwestycji ma być usprawnienie Pana firmy, aby wzmocnić odporność przedsiębiorstwa na skutki pandemii: spadek przychodów, choroby i kwarantanny personelu, brak klientów lub strach klientów przed skorzystaniem z usług firmy. Jeśli maszyna, którą chce Pan kupić takie przyniesie efekty, to tak.

P: Czy firma, którą prowadzimy może się ubiegać o dofinansowanie, jeśli jest członkiem grupy kapitałowej?
O: Tak.

P: Czy jeśli jestem właścicielem dwóch spółek, to każda z nich może niezależnie pozyskać dofinansowanie?
O: Tak, mogą one niezależnie składać wnioski. Jednak przed złożeniem proszę zweryfikować czy przez powiązania osobowe nie są one ze sobą powiązane. Wtedy 200.000 EUR liczone jest na jedną organizację, w tym przypadku na oba podmioty powiązane.

P: Jeżeli istnieją powiązania osobowe pomiędzy spółkami to czy można ubiegać się o dofinansowanie dla każdej spółki?
O: Wniosek może złożyć każda spółka. Limitem będzie tutaj pomoc jaką otrzyma. Pomoc de minimis jest ograniczona do jednej organizacji (jeśli podmioty są ze sobą powiązane osobowo bądź kapitałowo i zachodzi między nimi relacja partnerska lub powiązanie w rozumieniu definicji MSP) i może ona otrzymać tylko 200.000 EUR na 3 lata. W niektórych przypadkach może się okazać że tylko 1 podmiot będzie miał możliwość podpisania umowy o dofinansowanie. Należałoby zweryfikować powiązania.

P: Rozumiem, że podatek VAT nie jest kwalifikowany i muszę go zapłacić z własnych środków? Jeśli nie mam możliwości odzyskania podatku VAT-u to czy mogę wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot?
O: Jeśli nie ma Pan możliwości odzyskania podatku VAT, to koszty wpisujemy wraz z VAT i otrzyma Pan dofinansowanie w wysokości 85% od kwoty brutto.

P: Rozumiem, że uruchomienie sprzedaży przez sklep internetowy nie jest dofinansowane?
O: Dokładnie tak.

P: Otworzyliśmy nową firmę. Za miesiąc startujemy z kawiarnią. Planujemy rozpoczęcie przygotowywania dodatkowych produktów: szotów witaminowych i suplementów diety do sprzedaży w lokalu oraz z dostawą przez aplikację. Czy mamy szansę na dofinansowanie?
O: Inwestycja podchodziłaby raczej pod typ sklepu internetowego i zostałaby odrzucona jako sklep do sprzedaży produktów żywnościowych.

P: Czy mogę dostać dofinansowanie do nowej gałęzi firmy gastronomicznej – sprzedaży suplementów diety i soków – w formie strony WWW?
O: Tutaj, podobnie jak wyżej: e-sklepy nie podlegają dofinansowaniu.

P: Czy po otrzymaniu dotacji jest jakieś minimum utrzymania restauracji?
O: Okres trwałości po realizacji inwestycji obejmuje 3 lata.

New call-to-action

2 thoughts on “Bon na cyfryzację dla gastronomii – pytania i odpowiedzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *