Polski Ład w gastronomii – poznaj odpowiedzi eksperta na najczęstsze pytania restauratorów – Q&A część I

Masz pytania dotyczące nowego Polskiego Ładu? Zastanawiasz się co zmieniają nowe przepisy i jak musisz się do nich dostosować, prowadząc biznes gastronomiczny? Przeczytaj nasz wpis, w którym zawarliśmy najczęstsze pytania restauratorów o Polski Ład. 

We wtorek 18 stycznia odbył się webinar “Polski Ład w gastronomii”, na którym eksperci inFakt – Włodek Markowicz i doradca podatkowy Piotr Juszczyk – omawiali jak nowe przepisy wpływają na funkcjonowanie gastronomii. Jeśli chcesz obejrzeć nagranie z webinaru, kliknij TUTAJ. 

Webinar był współorganizowany przez POSbistro i inFakt, dzięki czemu restauratorzy mogli zadawać ekspertom pytania związane z prowadzeniem działalności gastronomicznej. Omówienie najważniejszych zmian i ważne informacje dla przedsiębiorców są stale aktualizowane na stronie: Polski Ład: kompedium wiedzy – inFakt.pl. Natomiast poniżej publikujemy odpowiedzi, na najczęściej poruszane kwestie podczas webinaru.

 • Czym się kierować wybierając formę opodatkowania? Co wziąć pod uwagę?

Na początku najlepiej zastanowić się, czym ja się właściwie zajmuję. Dla kucharza, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy usługi gastronomiczne w zakresie przygotowywania posiłków na rzecz restauracji z wyłączeniem sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, najbardziej opłacalne będzie rozliczanie się formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wówczas można skorzystać z opodatkowania wg stawki 3% od uzyskiwanych przychodów – tym samym nie płacić PIT wg skali podatkowej i oddawać przynajmniej 17% swoich dochodów. Ryczałt jest dobrą formą opodatkowania dla osób, które mają mało kosztów, jak w tym przypadku kucharz wykonujący usługę na rzecz restauracji.  

Natomiast restauracja generuje szereg kosztów – począwszy od kosztów najmu lokalu i jego eksploatacji, zatrudnienie pracowników, wywóz nieczystości, zakup produktów. Właściciel restauracji może zastanowić się między formami opodatkowania takimi jak skala podatkowa, podatek liniowy, spółka z o.o. lub komandytowa. Jeśli jeśli dochody nie przekraczają do 12 500 tysiąca złotych można wybrać skalę podatkową, zamiast tzw. “liniówki”.

 • Jakie rozliczenie wybrać kiedy chcę otworzyć działalność gospodarczą w gastronomii, a jednocześnie pracuję na etacie?

Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto pamiętać, że można skorzystać z Ulgi na start i płacić tylko składkę zdrowotną przez 6 miesięcy prowadzenia działalności. Jeśli rozliczamy się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) lub liniowo, a dochód w danym miesiącu będzie niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, to wysokość składki zdrowotnej w tym miesiącu wyniesie 9% minimalnego wynagrodzenia. W roku 2022 minimalne wynagrodzenie wynosi 3 010 zł brutto, co oznacza, że minimalna składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł. 

Przy rozliczaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, miesięczna składka zdrowotna wyniesie 9% zryczałtowanej podstawy, a przy rozliczaniu kartą podatkową składka zdrowotna w 2022 roku wyniesie 270,90 zł miesięcznie. Więcej informacji na portalu gov.pl.

Jeśli chodzi o wybór typu działalności gospodarczej, to nie ma on większego znaczenia. Najlepiej zastanowić się, który z nich będzie dla nas najkorzystniejszy. Jeśli koszty nie będą duże względem przychodów, to ryczałt 3% będzie najbardziej opłacalny. Natomiast przy otwieraniu restauracji, przy zakupie nowego sprzętu itd., koszty będą wysokie, więc w pierwszych latach działalności skala podatkowa będzie prawdopodobnie najlepszym wyborem. Ale przy umowie o pracę trzeba wziąć też pod uwagę, czy nie wpadamy w drugi próg podatkowy. Przy dochodach powyżej 12 500 zł miesięcznie, warto zastanowić się nad podatkiem liniowym.

New call-to-action
 • Składkę zdrowotną liczymy od dochodu ustalanego narastająco, więc jeśli przykładowo w jednym miesiącu mamy stratę, to płacimy składkę z podstawy 3 010 zł, ale czy jeśli mamy dochód w następnym miesiącu, to pomniejszamy go również o 3 010 zł?

Niestety tak nie jest. Na razie nalicza się składkę zdrowotną w zależności od dochodu, ale jeśli nie ma dochodu lub jest niższy on niż 3 010 zł,  płacimy składkę w wysokości 270,90 zł (ustalona minimalna wysokość składki zdrowotnej). Jeżeli w jednym miesiącu mam stratę, w drugim dochód to niestety ten kolejny miesiąc jej nie kompensuje. Obliczanie składki zdrowotnej odbiega od sposobu liczenia podatku dochodowego. 

Składkę zdrowotną nalicza się jako przychody minus koszty, ewentualnie minus składki na ubezpieczenie społeczne, jeśli nie były one wcześniej zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Przykład: spis z natury, remanent robiony na koniec roku czy darowizna obniża podatek dochodowy, ale nie obniża podstawy składki zdrowotnej (miesięczna podstawa wymiaru składki zdrowotnej nie będzie mogła być niższa niż minimalne wynagrodzenie – czyli w 2022 roku 3 010 zł). W praktyce może to wyglądać tak, że podatek dochodowy w danym miesiącu będzie wynosił 0 zł, a mimo tego składka zdrowotna będzie wynosić 270,90 zł, choć np. w tym miesiącu wykazano straty. 

*Przy prowadzeniu naraz kilku form działalności za każdą z nich nalicza się składkę zdrowotną. Przy czym składka zdrowotna na każdej formie opodatkowania jest inaczej liczona (np. na karcie podatkowej, na ryczałcie, na skali podatkowej, na “liniówce” czy  zryczałtowana stawka, gdy jest się wspólnikiem spółki komandytowej). Przy przedstawieniu dokumentów do rozliczenia trzeba wykazać z jakiego tytułu osiągamy dochód i co jest podstawą naliczania konkretnej składki.

 • Co mam zrobić z pracownikami? Zatrudniać ich na umowie o pracę czy umowie zlecenia, by było to dla nich korzystne?

Teoretycznie umowa zlecenie może zaburzyć trochę rozliczenie. Jeżeli mamy pracowników  zatrudnionych na umowę o pracę z pensją minimalną oraz pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie też na z pensji minimalnej (minimalna stawka godzinowa), wówczas pracownik zatrudniony na umowę o pracę otrzyma miesięcznie wyższe wynagrodzenie “na rękę” niż zleceniobiorca. Dzieje się tak, ponieważ u zleceniobiorcy nie można naliczać kwoty zmniejszającej podatek, czyli 425 zł, które pracownik zyskuje co miesiąc (od 2022 kwota wolna od podatku jest równa 30 000 zł, a kwota zmniejszająca podatek wynosi 425 zł). Więcej informacji tutaj.

W związku z tym pracownik na umowę o pracę nie zapłaci w ciągu roku podatku o wysokości 5 100 zł (12*425 zł), natomiast zleceniobiorca tak. W porównaniu do osoby na umowie o pracę, zleceniobiorca miesięcznie będzie otrzymywać niższe wynagrodzenie i może być z tego faktu niezadowolony. Jednak na koniec roku, w zeznaniu rocznym będzie mógł sobie to odliczyć, ale w grę wchodzi perspektywa czasu i oczekiwanie na zwrot, który można otrzymać dopiero w przyszłym roku w okolicach maja. 

Do końca roku 2021 kwota zmniejszająca podatek wynosiła 43,76 zł, natomiast od 2022 roku jest to już 425 zł, a więc wzrosła prawie 10- krotnie, przez co przy umowie zleceniu może się okazać, że pracownik otrzymuje dużo niższe miesięczne wynagrodzenie niż dotychczas. Z tego powodu zwiększą się różnice w miesięcznej pensji między pracownikami zatrudnionymi na umowie o pracę i umowie zleceniu (przy założeniu, że oboje mają to samo wynagrodzenie minimalne). Natomiast w skali roku będzie to ta sama kwota.

Jeśli chodzi o koszty całkowite dla pracodawcy, jeśli chodzi umowę o pracę i umowę zlecenie (nie mówiąc o pracownikach poniżej 26. roku życia) to jest on bardzo podobny. 

 • Co się zmienia dla osób w gastronomii na kontrakcie B2B?

Jeśli przykładowo jestem kucharzem i rozliczam się na B2B to nadal mogę stosować stawkę 3%, zgodnie z PKD 56, czyli przygotowywanie posiłków. W tym temacie nic się nie zmienia, jedynie mogą być wyższe koszty niż w zeszłym roku, bo wcześniej można było odliczać składkę zdrowotną, a od 2022 nie. 

 • Ponoszę koszty uzyskania przychodu z tytułu trzech umów i zawsze muszę dopłacać do podatku. Podobno teraz można zrezygnować z KUP z co najmniej jednej umowy. Czy jest to wiarygodne?

Tak, to pozytywna zmiana, wprowadzona w podatku od osób fizycznych. Od 2022 można płacić KUP tylko u jednego pracodawcy.  

 • Jak poprawnie rozliczyć podatek na ryczałcie 3% w 2022?

Zryczałtowany podatek dochodowy można obliczyć wg wzoru: przychód – składki na ubezpieczenia społeczne (jeśli je płacimy) *3% = wartość podatku do zapłaty. 

Jeśli chodzi o składkę zdrowotną to jest ona zryczałtowana, bez względu na jakim progu jesteśmy i wynosi około 1 211,28 zł (z chorobowym w tym roku). 

Więcej informacji o ryczałcie na stronie inFaktu:

 • Co się zmienia dla młodych osób do 26 roku życia, zatrudnionych na umowę zlecenie?

W tym przypadku nie ma zmian. Polski Ład wprowadza ulgę polegającą na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, w tym dla:

 • tych  którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci (tzw. ulga dla rodzin 4+),
 • tych, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, będą nadal aktywni zawodowo (tzw. ulga dla pracujących seniorów).

Podane wyżej ulgi dotyczą wszystkich rodzajów działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku ulgi dla młodych może ona być naliczana tylko w przypadku umów o pracę i umów zlecenia. 

Ważne!
Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.
Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

Źródło: ksiegowosc.infor.pl

 • Czy rezygnując z podatku liniowego w 2022, można będzie do niego wrócić w kolejnym? Czy jest jakiś okres karencji zanim będzie znów taka możliwość?

Nie ma okresu karencji, można tak zrobić. 

Pamiętajmy, że rokrocznie możemy zmieniać formę opodatkowania i skorzystać na podatku, który będzie dla nas najbardziej opłacalny. Jeśli np. rok 2022 jest czasem dużych inwestycji, bo zakładamy/odnawiamy restaurację i wiążą się z tym duże nakłady finansowe, to mogę się rozliczyć wg skali podatkowej, bo tak będzie korzystniej i wiem, że w tym roku mogę mieć straty lub wyjść na 0. Natomiast jeśli będę miał dochód, to lepsza może być liniówka. A jeśli np. w następnym roku lub za 2 lata planuję dużą sprzedaż i mało kosztów lub produkty z dużą marżą to wówczas może lepiej przejść na ryczałt. Jeśli znowu przychodzi rok, gdzie będę mieć duże wydatki, mogę znowu zmienić formę opodatkowania na tę bardziej korzystną i co roku dostosowywać opodatkowanie do aktualnej sytuacji.

Jeśli chodzi o karencję w zakresie możliwości skorzystania z innych form opodatkowania, aniżeli skala podatkowa (czyli zasady ogólne, na których jesteśmy rozliczani “z automatu”), to w przypadku podatku liniowego, gdy do tej pory świadczyliśmy usługi na rzecz naszego pracodawcy w ramach umowy o pracę (np. jako kucharz) i z końcem stycznia 2022 kończymy u niego pracę, ale w maju zakładamy własną działalność i zaczynamy pracować ponownie u tego samego pracodawcy jako kucharz, wykonując te same obowiązki, to nie możemy nadal korzystać z podatku liniowego. Będzie to możliwe dopiero od nowego roku, czyli w 2023, a przejście na ryczałt będzie dopiero możliwe w 2024 roku. Ale mowa tutaj o wykonywaniu pracy na rzecz tego samego/byłego pracodawcy i wykonywania tych samych usług. 

Więcej o wyborze formy opodatkowania: Kalkulator Polskiego Ładu

 • Jeżeli w działalności gospodarczej sprzedajemy również alkohol, jaka obowiązuje nas stawka przy ryczałcie? 

Jeżeli jest to alkohol powyżej 1,5% to obowiązuje nas stawka podatkowa 8,5%, zamiast 3%.

New call-to-action
 • Jaką teraz kwotę dokładnie możemy odjąć od dochodu na ryczałcie 3%, aby obliczyć podatek od przychodu? Czy jest to kwota za składki społeczne? Przy dużym zusie wychodzi około 1 124 zł? 

Tak, obecnie jest to około 1 200 zł  w zależności czy ze składką chorobową, czy nie). Nasz przychód – składki * 3%.

 • Prowadzę kawiarnię i szkolenia, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Czy mogę rozliczać szkolenia ryczałtem a kawiarnię według skali podatkowej?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest traktowana jako osoba fizyczna, przez co nie można się rozliczać na dwóch formach opodatkowania, chyba, że ma się spółkę, to w tej spółce można rozliczać się na innej formie opodatkowania niż na jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Jeśli rozliczamy JDG na ryczałcie, można zastosować dwie różne stawki oprocentowania, w tym przypadku działalność gastronomiczna w ramach 3%, a usługi szkoleniowe 8,5%.

 • ​Jak najkorzystniej przenieść majątek z JDG do spółki? 

Można wnieść aportem, ale jeśli są to ruchomości to wówczas zapłacimy VAT. Można zbyć JDG (neutralne na gruncie ustawy VAT – zorganizowana część przedsiębiorstwa / przedsiębiorstwo) lub przekształcić, w zależności czy mamy podpisane umowy, kontrakty. Ale nie zawsze warto wszystko wnosić do spółki – jeśli posiadam lokal w majątku prywatnym, to lepiej ten lokal wynajmować do spółki, bo ja zapłacę za lokal 8,5% (za wynajem), nie jak przy spółce z o.o. 24%. Czyli mija się z celem wprowadzanie nieruchomości z majątku prywatnego do spółki z o.o.

 • Co z rozliczeniem strat z działalności z 2020 i 2021 (covid) w 2022 roku?

Mamy 5 lat na rozliczenie straty, maksymalna wartość jednorazowej amortyzacji to 5 mln. zł za rok i dotyczy to lat 2019-2021. Za lata 2017-2018 w roku 2022 można maksymalnie rozliczyć 50% straty.  

 • Czy rozliczenie straty z poprzednich lat w JDG wpływa na wysokość składki zdrowotnej?

Niestety obecnie nie.

 • Pracuję na etacie gdzie zarobki roczne łapią się na ulgę klasy średniej oraz prowadzę działalność gastronomiczną. Czy warto rozgraniczyć działalność na podatku liniowym, a etatu w skali podatkowej?

Jeżeli dochody z umowy o pracę około 100 000 zł to łapiemy się jeszcze do ulgi dla klasy średniej, a jeżeli dodając działalność gastronomiczną dochody wynoszą łącznie do 200 000 zł to lepiej to rozgraniczyć. Pierwszym argumentem jest to, że kwotę wolną z etatu mamy już wykorzystaną, a działalność gospodarcza podbija podatek i składkę zdrowotną i mamy 26%. W związku z tym, jeśli będę na skali podatkowej z działalności gospodarczej to będę 17% podatku i 9% składki zdrowotnej. 

 • Przy prowadzeniu działalności płacę składkę zdrowotną i jako wspólnik spółki cywilnej także. Czy da się to jakoś rozwiązać, aby nie płacić jej dwa razy?

Niestety trzeba płacić dwa razy, z każdego tytułu. 

 • Rozumiem, że może się zdarzyć, że np. w lutym mój dochód za 2022 będzie na minusie (dużo kosztów w styczniu), a przychód w tym miesiącu będzie na plusie i wówczas zapłacę 4,9% od przychodu?

Jeżeli dochód będzie przewyższał wartość ponad 5 528 zł to zapłacimy podatek 4,9%. W przepisach dot. podatku liniowego mamy informację, że płacimy składkę zdrowotną w wysokości 4,9%, ale nie mniej niż 9% od pensji minimalnej, czyli 270,98 zł. Dlatego warto podkreślić, że przy liniówce ten podatek nie wynosi 4,9%, ale dopiero powyżej dochodu 5 528 zł – poniżej 270,98 zł.

 • Będąc emerytem i prowadząc JDG na ryczałcie płacić będę pełną składkę zdrowotną?

Tak. Nawet od emerytur płacimy składkę zdrowotną.

 • Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i od 2022 będę rozliczać się ryczałtem. Planuję rozszerzyć działalność o usługi gastronomiczne. Czy też muszę rozliczać się ryczałtem?

W przypadku JDG nie można stosować różnych form opodatkowania (np. skala podatkowa i ryczałt, podatek liniowy i skala podatkowa). Ryczałt daje możliwość zastosowania różnych stawek, w zależności o zakresu prowadzonej działalności, więc np. do usług gastronomicznych można zastosować stawkę 3%, a do usług programistycznych 12%.

 • Czy będąc na ryczałcie mogę odliczyć np. w rocznym zeznaniu podatkowym zakup okularów służących do pracy? 

Nie. Generalnie nawet, gdybyśmy rozliczali się na skali podatkowej lub liniówce to przedsiębiorca zgodnie z linią orzeczniczą i interpretacjami US, nie może zaliczyć zakupu okularów do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku pracowników są zaliczane.

To wszystkie pytania zadane podczas webinaru, na które zebraliśmy odpowiedzi w tym artykule. Ponieważ osoby związane z branżą gastronomiczną zadały nam jeszcze kilkanaście pytań o Polski Ład poprzez ankietę, odpowiedzi na nie zamieściliśmy w drugim artykule na blogu: Polski Ład w gastronomii – Q&A część II. Zapraszamy do lektury!

Wszystkim osobom, które prowadzą własną firmę, polecamy inFakt – proste i wygodne biuro rachunkowe online!

New call-to-action

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 164 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

One thought on “Polski Ład w gastronomii – poznaj odpowiedzi eksperta na najczęstsze pytania restauratorów – Q&A część I

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *