Wesele inne niż wszystkie! Jak to będzie wyglądać po 6 czerwca?

Powraca możliwość organizacji wesel, jednak w czasie pandemii imprezy tego typu kierują się odmiennymi zasadami. Priorytetem nie jest niezapomniana zabawa, a bezpieczeństwo weselników. 

W ramach IV etapu odmrażania gospodarki, a dokładnie od tej soboty, czyli 6 czerwca, na nowo można organizować wesela. Jednak należy bezwzględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa i zaleceń GIS. 

Zalecenia dla organizatorów

By ułatwić organizację wesel i przyjęć ustawodawca szczegółowo wymienił procedury zmniejszające ryzyko zarażenia się w jej trakcie wirusem COVID-19. Na rządowym portalu gov.pl wymieniono zalecenia dla organizatorów, takie jak:

 • ilość uczestników – maksymalnie 150 osób,
 • w przyjęciu nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,
 • należy zminimalizować kontakt i ograniczyć spotkania z weselnikami przed wydarzeniem, 
 • zaleca się sadzić przy stoliku osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego,
 • osoby uczestniczące w przyjęciu powinny mieć dostęp do płynu dezynfekującego –  w sali jadalnianej i przy toaletach,
 • 1 kelner może obsługiwać nie więcej niż 15 osób, przy czym dany stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera

Obsługa kelnerska może być znacznie usprawniona przez mobilny system POS, o jego zastosowaniach pisaliśmy we wpisie: Goście wracają do lokali! Dostosuj obsługę do nowych wymogów.

New call-to-action

Usługa gastronomiczna – wytyczne

Portal rządowy gov.pl zamieścił szczegółowe wytyczne dotyczące usługi gastronomicznej. Poniżej cytujemy w oryginalnej wersji na co należy zwrócić szczególną uwagę: 

 1. „Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 2. Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 4. Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 5. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 6. Dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.
 7. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 8. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji restauracji, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.
 9. Dopilnowanie, aby filtry do klimatyzacji były regularnie czyszczone zgodnie z instrukcjami producenta.
 10. Jeżeli klimatyzowane powietrze jest używane do wentylacji – minimalizacja recyrkulacji, na ile to możliwe.
 11. Rekomenduje się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.
 12. Zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty”.

Jakie zalecenia dla właścicieli obiektów i obsługi?

Zalecenia mają na celu ochronę nie tylko weselników czy uczestników przyjęcia, ale również obsługi lokalu, w którym odbywa się przyjęcie. Na stronie gov.pl wymieniono dokładnie zalecenia dla właścicieli obiektu, pracowników i restauratorów.

Właściciele obiektu powinni zapewnić m.in.:  rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla pracowników, wprowadzić  system zmianowy, ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne i w miarę możliwości kontakt z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz. Pracownicy powinni m.in. dbać o zachowanie odpowiednich zasad higieny: często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.

New Call-to-action

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 161 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *