Wesele inne niż wszystkie! Jak to będzie wyglądać po 6 czerwca?

Powraca możliwość organizacji wesel, jednak w czasie pandemii imprezy tego typu kierują się odmiennymi zasadami. Priorytetem nie jest niezapomniana zabawa, a bezpieczeństwo weselników. 

W ramach IV etapu odmrażania gospodarki, a dokładnie od tej soboty, czyli 6 czerwca, na nowo można organizować wesela. Jednak należy bezwzględnie przestrzegać środków bezpieczeństwa i zaleceń GIS. 

Zalecenia dla organizatorów

By ułatwić organizację wesel i przyjęć ustawodawca szczegółowo wymienił procedury zmniejszające ryzyko zarażenia się w jej trakcie wirusem COVID-19. Na rządowym portalu gov.pl wymieniono zalecenia dla organizatorów, takie jak:

 • ilość uczestników – maksymalnie 150 osób,
 • w przyjęciu nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji,
 • należy zminimalizować kontakt i ograniczyć spotkania z weselnikami przed wydarzeniem, 
 • zaleca się sadzić przy stoliku osoby z tej samej rodziny lub z jednego gospodarstwa domowego,
 • osoby uczestniczące w przyjęciu powinny mieć dostęp do płynu dezynfekującego –  w sali jadalnianej i przy toaletach,
 • 1 kelner może obsługiwać nie więcej niż 15 osób, przy czym dany stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera

Obsługa kelnerska może być znacznie usprawniona przez mobilny system POS, o jego zastosowaniach pisaliśmy we wpisie: Goście wracają do lokali! Dostosuj obsługę do nowych wymogów.

New call-to-action

Usługa gastronomiczna – wytyczne

Portal rządowy gov.pl zamieścił szczegółowe wytyczne dotyczące usługi gastronomicznej. Poniżej cytujemy w oryginalnej wersji na co należy zwrócić szczególną uwagę: 

 1. „Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 2. Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej oraz przy wyjściu z toalet.
 3. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
 4. Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w  celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia;  zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby goście nie siedzieli vis a vis siebie.  
 5. Przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc.
 6. Dostosowanie liczby kelnerów do liczby gości; 1 kelner na nie więcej niż 15 osób.  Przy serwisie dań do stołów zadbanie o obsługę gości przy danym stole przez tego samego kelnera lub przez ten sam zespół kelnerski.
 7. Zapobieganie tworzeniu się kolejek lub, jeżeli to niemożliwe, zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kolejce np. za pomocą oznaczeń na podłodze.
 8. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wentylacji restauracji, zarówno pod względem liczby wymian powietrza na godzinę, jak i ilości powietrza zewnętrznego doprowadzonego na godzinę.
 9. Dopilnowanie, aby filtry do klimatyzacji były regularnie czyszczone zgodnie z instrukcjami producenta.
 10. Jeżeli klimatyzowane powietrze jest używane do wentylacji – minimalizacja recyrkulacji, na ile to możliwe.
 11. Rekomenduje się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń.
 12. Zwiększenie częstotliwości (rekomendowane co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni wspólnych, takich jak: toalety, poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi, blaty”.

Jakie zalecenia dla właścicieli obiektów i obsługi?

Zalecenia mają na celu ochronę nie tylko weselników czy uczestników przyjęcia, ale również obsługi lokalu, w którym odbywa się przyjęcie. Na stronie gov.pl wymieniono dokładnie zalecenia dla właścicieli obiektu, pracowników i restauratorów.

Właściciele obiektu powinni zapewnić m.in.:  rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk dla pracowników, wprowadzić  system zmianowy, ograniczyć spotkania i narady wewnętrzne i w miarę możliwości kontakt z klientami, dostawcami i innymi osobami z zewnątrz. Pracownicy powinni m.in. dbać o zachowanie odpowiednich zasad higieny: często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, nosić osłonę nosa i ust tam, gdzie jest to możliwe, i obowiązkowo przy bezpośrednim kontakcie z gościem.

New Call-to-action

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 168 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *