Otwórz lokal dla gości – nowe procedury w związku z COVID-19

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 18 maja będziemy mogli nie tylko korzystać z restauracyjnych ogródków, ale również zjeść w środku lokalu. Otwarcie restauracji, kawiarni, barów i stref gastronomicznych w centrach handlowych jest możliwe tylko, jeśli przestrzega się nowych procedur i reżimu sanitarnego. 

Na stronie gov.pl pojawiły się wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Procedury te mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników i klientów lokali gastronomicznych, minimalizację ryzyka zakażenia ograniczenie liczby kontaktów na terenie restauracji.

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny uczulają restauratorów, by stosowali się do poniższych zaleceń:

  1. Zapewnij osobom zatrudnionym rękawiczki bądź płyny do dezynfekcji rąk.
  2. Zapewnij odpowiednie odległości między klientami – w razie potrzeby wyłącz część stolików z użytkowania.
  3. Dezynfekuj stoliki i powierzchnie wspólne.
  4. Zwróć szczególną uwagę na restrykcyjne zachowywanie zasad higieny.

Szczegółowe wytyczne obejmują: bezpieczeństwo pracowników, klientów, a także procedury zapobiegawcze w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika i klienta. Poniżej prezentujemy główne wytyczne dotyczące pracowników i klientów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

Pracodawca powinien zapewnić wszystkim osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. W przypadku kelnerów i pozostałej obsługi (np. kasjerzy) zaleca się noszenie maseczek oraz rękawiczek lub każdorazowo dezynfekowanie rąk po wykonanej usłudze. Poza tym rekomenduje się m.in.: zachowywanie co najmniej 1,5 metrowej odległości między stanowiskami pracy, ustalenie zadań i procesów, w taki sposób, aby zwiększyć fizyczne odległości między pracownikami oraz ograniczyć interakcję personelu pracującego na różnych zmianach. Szczególną uwagę zwraca się na restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny i zachowywanie dobrych praktyk higienicznych. Pracodawca powinien przypominać pracownikom o zasadach higieny osobistej, mycia i dezynfekcji rąk, oraz o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia.

Ponadto, gdzie to możliwe, zaleca się wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio. O rozwiązaniach, jakie system POS może zapewnić lokalowi na tym etapie można przeczytać w naszym wpisie: Goście wracają do lokali! Dostosuj obsługę do nowych wymogów!

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom

Jeśli chodzi o osoby z zewnątrz, które odwiedzają restauracje, należy zapewnić im odpowiednie środki dezynfekujące i procedury pozwalające zapewnić odpowiednią higienę w lokalu i ogródku. Klienci powinni obowiązkowo dezynfekować ręce przy wejściu na teren lokalu. Należy udostępnić im dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i wyłączyć z użycia suszarki nadmuchowe, zastępując je ręcznikami papierowymi. Wymagana jest każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku i dezynfekowanie najczęściej dotykanych przestrzeni w lokalu minimum co 15 minut. Należy także usunąć ze stołów i blatów dodatki, takie jak np. cukier, sól, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki. Mogą one być podawane przez obsługę. Rekomenduje się także częste wietrzenie lokalu.

Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej odległości. Należy przestrzegać założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Jeśli chodzi o osoby stojące w kolejce, powinny być one oddalone od siebie na odległość minimum 2 metrów – pomocne może być wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić minimum 2 metry, zaś 1 metr w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 metr (ponad blat stolika). Obostrzenia obejmują również liczbę osób siedzących przy stoliku. 

Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach, w innym wypadku powinny być one założone. 

Obsługa na miejscu powinna być realizowana przez przynoszenie zamówień na tacach, a następne mycie i dezynfekowanie ich każdorazowo po użyciu. Stoliki również powinny być dezynfekowane po każdym użyciu. 

Jeśli chcesz przekonać się jak system POS może ci pomóc w przestrzeganiu nowych wymogów i ograniczeniu kontaktów między pracownikami, a także obsługą kelnerską a klientami, przeczytaj nasz wpis: Goście wracają do lokali! Dostosuj obsługę do nowych wymogów!

New Call-to-action

Anna Siwek

Jako absolwentka marketingu i komunikacji rynkowej oraz edytorstwa, wiedzę wyniesioną ze studiów przekuwam w tworzenie atrakcyjnych i przydatnych treści dla właścicieli lokali gastronomicznych. Pokazuję jak wykorzystać nowoczesne systemy POS, by z sukcesem prowadzić własny biznes. W wolnym czasie z zamiłowaniem przemierzam szlaki krakowskiej gastronomii.

Anna Siwek has 168 posts and counting. See all posts by Anna Siwek

2 thoughts on “Otwórz lokal dla gości – nowe procedury w związku z COVID-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *